Osiloskop Kullanım ve Çalışma Prensibi

OLOSKOP KULLANIMINA AIT TEMEL BILGILER
 
 
Elektriksel  isaretlerin  olculup  degerlendirilmesinde  kullanilan  aletler icinde  en  genis  olcum  olanaklarina  sahip  olan  osiloskop,  isaretin  dalga seklinin,frekansininvegenligininayniandabelirlenebilmesinisaglar.
 
 
 
Çalismasi,harekethalindekielektronlarinyorungelerininbirelektrikalan icerisinden  gecerken  sapmalari  temel  prensibine  dayanir.  Katod  isin tupundeki  saptirma  plakalari  adi  verilen  duzlemsel  levhalara  uygun potansiyellerde                    gerilimler uygulanarak   olusturulan                          elektrik       alanlar, plakalararasindangecenelektronlari(elektrondemetini)saptirarakfosfor ekrana  carptigi  noktanin  yerini  degistirir.  Bu  noktanin  konumu  saptirma plakalarina  uygulanan  gerilimin  ani  degeri  ve  dalga  sekline  bagli  olarak degisecekveekrandaisiklibircizgiolusacaktir.
 
 
Osiloskop  devreye  daima  paralel  baglanir.  Çok  yuksek  olan  ic  direnci nedeniyleseribaglanmasihalindeolcumyapilmakistenendevredenakim akmasini  engelleyecektir.  Akim  dalga  sekillerini  incelemek  icin  akimin aktigidevreyekucukdegerlibirdirenc(olcumdirenci,sontdirenc)seri baglanarak  uclarinda  dusen  gerilimin  dalga  sekli  incelenir.  Bir  omik direncteicindenakanakimveuclarindadusengerilimindalgasekillerive fazlarininayniolduklarigozonunealinarakveohmkanunugeregiV=I.R bagintisidagozonundetutularakakimincelenir.Dikkatedilmesigereken nokta,   kullanilan    direncin degerinin devre akimini      cok    fazla sinirlamayacak  kadar  kucuk  secilmesi  (genellikle  akima  bagli  olarak  10
ile200miliohmarasi)vegucununbuakimadayanabilecekkadarbuyuk olmasidir.
 
 
Osiloskop  calistirildiktan  sonra  bir  kac  dakika  isinmasi  beklenir.  Bu esnada timebase             komutatorunun                     ortalarda    bir   konumda    (ornegin


Thank you for trying Solid Converter PDF Professional.
The trial version of this product only converts 10% of your document, with a 10 page maximum.
For this conversion, Solid Converter PDF Professional converted 1 of 4 pages.
Please purchase Solid Converter PDF Professional at http://www.solidpdf.com/buy.htm to remove this restriction.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !